అక్టోబర్ 26, 2020

‘నా’, ‘నీ’ సామెతలు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:23 సా. by వసుంధర

ఆలూ లేదు సూలు లేదు

కొడుకు పేరు సోమలింగం

జనాలకు

ఉచిత వాక్సిన్

Leave a Reply

%d bloggers like this: