అక్టోబర్ 29, 2020

శతకాలకు వందనాలు

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 6:38 సా. by వసుంధర

మిత్రులారా!
మీ పెద్దలు, తాత, ముత్తాతలు రాసినవి కూడా శతకాలు పంపిస్తే వారి పేరూ, ఫోటో, వివరాలతో ప్రచురించగలము.
శ్రీలక్ష్మి చివుకుల విజయనగరం
9441957325

మిత్రులారా మీలో ఎవరైనా శతకాలు రాసి ఉంటే ప్రచురింపబడిన లేకున్నా నాకు అందించగలరా?
సహస్ర శతకాలు సంకలనం వేస్తున్నాను.
నా మెయిల్ ఐడి
srilak1710@gmail.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: