అక్టోబర్ 30, 2020

తెలుగు దీపిక – NATS సోవనీర్

Posted in పుస్తకాలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 11:36 ఉద. by వసుంధర

ఆరవ NATS సంబరాల జ్ఞాపకాల సంచికగా 2019లో వెలువడింది తెలుగు దీపిక. సాహిత్యాభిమానులందరూ చదువ తగినంత గొప్పగా ఈ సంచికను రూపొందించినవారికి అభినందనలు. ఆ సంచికకు లంకె .

అందించిన దయాకర్ మాడా కు ధన్యవాదాలు.

.

Leave a Reply

%d bloggers like this: