నవంబర్ 11, 2020

తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక

Posted in బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం at 10:26 ఉద. by వసుంధర

“తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక “
( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం – అంతర్జాతీయ దృశ్య సమావేశం )

బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా
ఐదవ ప్రత్యేక సమావేశం
ఆదివారం – నవంబర్ 15, 2020
(7 AM PST; 9 AM CST; 10 AM EST & 8:30 PM IST)

“బాల సాహిత్యం – తెలుగు భవితవ్యం”

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.

ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా పాల్గొనవచ్చు:

  1. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org
  2. Zoom: https://zoom.us/j/94466188555?pwd=eDIweWV2ZUZMd05mL1RGdnZFaGNrUT09
  3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw
  4. Watch Live: Mana TV & TV5 International

మిగిలిన వివరాలకు: http://www.tana.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: