నవంబర్ 23, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 7:39 సా. by వసుంధర

కవిత్వపు నీటిపుట్ట దేవీప్రియ

‘అల్పపీడనం’ కథా సంపుటి

విమర్శకు రాచమల్లు దారి

విమర్శకు హరి’విల్లు’ రాచమల్లు

పుస్తక ప్రపంచం

గజల్ సమీక్షణమ్ – 12

Leave a Reply

%d bloggers like this: