డిసెంబర్ 7, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in కవితల పోటీలు, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం, Uncategorized at 5:25 సా. by వసుంధర

మధురభక్తిలో స్త్రీవాద జ్ఞానం – ఆండాళ్

తెలంగాణ ‘యుగసంధి’కి అద్దం పట్టిన నవల

కవితా సంపుటాలకు ఆహ్వానం; బాలల కవితల పోటీ ఫలితాలు

అనిమేష (కవితా సంపుటి) పరిచయం

గజల్ సమీక్షణమ్ 14

గో’సంహిత (పుస్తక పరిచయం)

Leave a Reply

%d bloggers like this: