డిసెంబర్ 10, 2020

ఫొటో కవితల పోటీ

Posted in ఇతర పోటీలు, కవితల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 7:46 సా. by వసుంధర

ఫోటోకవిత
*
వంద పదాల భావాన్ని ఒక్క ఫోటో చెప్పగలుగుతాది.
ఒక్క ఫోటోలోని సారాంశాన్ని 2/3 లైనుల కవితతో చెప్పే ప్రక్రియ “ఫోటోకవిత” జనవరి 2021 నుండీ ప్రారంభం.

1.ఫోటో మీరు స్వయంగా తీసినదై వుండాలి.

  1. మంచి భావంతో చిన్న కవితై వుండాలి.

3 ప్రతీనెల 20న తేదీలోగా వాట్సాప్ ద్వారా ఈనెంబర్కి 7981146022కి పంపాలి.

4 ఉత్తమ ఫోటోకవితకి నగదు బహుమతి రూ. 500/- లు వుంటుంది.

నిర్వహణ.
-సాయి ప్రకాష్ తిరునగరి.
ప్రకృతి-సంస్కృతి.
విశాఖ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: