డిసెంబర్ 29, 2020

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, మన కథకులు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 2:27 సా. by వసుంధర

పుస్తకావిష్కరణలు

రోడ్లు మళ్లీ నదులవుతాయా – కబితావ్యాసం

సీమలో ప్రేమకథల ‘కరువు’

పలకరింపుః సాగర్ శ్రీరామకవచం

డా. నలిమెల భాస్కర్

అంగర వేంకట కృష్ణారావు

గజల్ సమీక్షణమ్ 17

Leave a Reply

%d bloggers like this: