జనవరి 1, 2021

నేటి మాట

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:37 సా. by వసుంధర

‘ప్రకృతి మంచిదే, తనలో నుంచి కలిగే కీడుకి, తానే విరుగుడు కూడా చెబుతుంది. కొందరు మనుషుల తోనే సమస్య. వారు స్వయంగా క్రిములు, రోగాలను పోషించే వ్యవస్థలు’

ఆంధ్రజ్యోతి జనవరి 1 2021

Leave a Reply

%d bloggers like this: