జనవరి 10, 2021

Posted in కవితల పోటీలు, కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 11:07 ఉద. by వసుంధర

“సోమిరెడ్డి జమున స్మారక నానీల పోటీ” ఫలితాల బహుమతి ప్రధానోత్సవసభ.
💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐

    "జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా"

🦚🦜🦋🦚🦜🦋🦚🦜🦋🦚🦜

అధ్యక్షులు:-డా:సోమిరెడ్డి జయప్రద

🏵️🍇🌸🏵️🍇🌸🏵️🍇🌸🏵️🍇

Time: Jan 10, 2021 03-00 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/4918276281?

Leave a Reply

%d bloggers like this: