జనవరి 13, 2021

తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక

Posted in సాహితీ సమాచారం at 5:56 సా. by వసుంధర

“తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక “
( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం – అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం )

సంక్రాంతి పర్వదిన సందర్భంగా
ఆరవ ప్రత్యేక సమావేశం
ఆదివారం – జనవరి 17, 2021
(భారత కాలమానం – 8:30 PM; అమెరికా – 7 AM PST; 9 AM CST; 10 AM EST)

“సాగువీరుడా! సాహిత్యాభివందనం”

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.

ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు:

  1. TANA TV Channel – in YuppTV
  2. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org
  3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw
  4. Mana TV & TV5 USA
  5. Jaikisan News
  6. Mahaa News
  7. Cultural Live TV

మిగిలిన వివరాలకు: http://www.tana.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: