జనవరి 21, 2021

పుస్తక సమాచారం

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 4:49 సా. by kailash

https://janahitha.co.in/ebooks/ – ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి అనేకమంది రచయితల రచనలు జనహిత ఈ బుక్ వెబ్సైట్ లో పరిశీలించండి…ఇలా మీ రచనలు కూడా ఈ వెబ్సైట్ లో కనిపించాలంటే మీ గ్రంధం మొదటి పేజీ, చివరిపేజీ, పుస్తకం వెల, చిరునామా, పుస్తకం లభించే చిరునామా 8919951771 కి వాట్సాప్ లేదా kamyasiddhi@gmail.com కి మెయిల్ చేయండి. దయచేసి సాహితీ మిత్రులకూ తెలియజేయండి.

Leave a Reply

%d bloggers like this: