జనవరి 22, 2021

కరో’నానీ’లు

Posted in కవితాజాలం, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 6:39 సా. by వసుంధర

ఒకరు ‘కరో’
ఒకరు ‘నా’
వెరసి ఎన్నికల్లో
రాష్ట్రానికి ‘కరోనా’

Leave a Reply

%d bloggers like this: