జనవరి 31, 2021

సినీగీతాల్లో – ప్రేమ సందిగ్ధాలు

Posted in బుల్లితెర-వెండితెర, సంగీత సమాచారం at 12:58 సా. by వసుంధర

ప్రేమలో రకరకాల సందిగ్ధాలు. కవుల అక్షరాల్లో అవి మనోహరాలు. సంగీతంతో మేళవమైతే అవి సుస్వరాలు. వెరసి దృశ్యకావ్యంగా అవి సినీగీతాలు. అనుభూతికి, స్మృతులకు అవి సుమధురాలు.

అసమాన ప్రతిభావంతుడు, మహా గాయకుడు – ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం – వేదికలపై సినీగీతాల లోతుని అవగాహనకు తెచ్చే ప్రయత్నాలు ఎన్నో చేశారు. ఆ ప్రేరణతోనే అప్పుడప్పుడు కొన్ని సినీ గీతాల్ని సంస్మరించుకుందుకు అక్షరజాలమూ ఓ వేదిక. దీన్ని ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

మచ్చుకి సినీగీతాల్లో ప్రేమ సందిగ్ధాలను ప్రదర్శించిన మూడు పాటలకు ఇక్కడ లంకె ఇస్తున్నాం.

  1. రాజ్ కుమార్ (హిందీ) – ఇస్ రంగ్ బదల్తీ దునియామే
  2. బాజీగర్ (హిందీ) – చుపానాభీ నహీ ఆతా
  3. గుండమ్మ కథ (తెలుగు)- కనులు మూసినా నీవాయె

Leave a Reply

%d bloggers like this: