ఫిబ్రవరి 3, 2021

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 3:27 సా. by వసుంధర

‘హృదయేశ్వరి’లో ప్రణయలాలిత్యం

ఇనాక్ ‘వృద్ధి; సాహితీ విశేషాలు

విస్మృత కావ్యకర్త

గజల్ సమీక్షణమ్- 20

‘మువ్వా’ కవిత్వం

నిండైన తెలుగు వాణి నాగసూరి

పుస్తక పరిచయంః కాలం నా చేతిలో ఉంది

Leave a Reply

%d bloggers like this: