ఫిబ్రవరి 8, 2021

విశ్వనాథ-శ్రీశ్రీ

Posted in రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 2:23 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం రచన లోగిలి సౌజన్యంతో

ఈ పోలికకు భరణికి చందనం వందనం

Leave a Reply

%d bloggers like this: