ఫిబ్రవరి 16, 2021

ఆడియో కథలు- వాసవదత్త రమణ

Posted in కథాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 10:26 ఉద. by వసుంధర

నమస్కారం.

‘వానప్రస్థం’ కధ

‘ఇంకెన్నేళ్ళు మనం బతుకుతామో మనకే తెలియదు. ఈ చరమాంకంలో మనం కలిసి బతికే ఈ కొద్దిరోజులు నీ చాకిరితో నువ్వు, నా ఆలోచనల్లో నేను గడపడం నాకు సబబుగా అనిపించడం లేదు.’ భర్త రంగారావు మాటలకూ నిర్ఘాంతపోయింది వరలక్ష్మి.

వ్యార్ధకపు చీకటి వ్యధలు నుంచి వానప్రస్తపు వెలుగులోకి ప్రయాణించడానికి ‘వెలుగురేఖలు’ కధల సంపుటిలోని మూడవ కధ ‘వానప్రస్థం’ లో వినండి.

‘నిరీక్షణ’ కధ

‘మీ కాలంలో ఓ అమ్మాయి, అబ్బాయి కలిసి  తిరిగితే ఎదో ఒక వరస అందరి ఎదురుగుండా కలిపేసుకోవడమే మీకు తెలుసు. మీ తరంలో ఇంకో రిలేషన్‌ అనేది మీకు అబ్బాయిలతో లేనే లేదు. కనీసం ఊహించనూ లేరు. కానీ అమ్మా, అబ్బాయిలందరూ మాకు ఫ్రెండ్స్‌ ,జస్ట్‌ ఫ్రెండ్స్‌ , అంతే సరదాగా తిరుగుతాం. కబుర్లు చెప్పకుంటాము ,పోటి పడి చదువుతాం అంతే అంతకుమించి మాకు వేరే ఆలోచనేం లేదు.’

.కాలేజీ సరదాలు,అల్లర్లు,ప్రేమికుల సరాగాలు,జీవితాలను కుదిపేసి మలుపులు తిప్పిన విప్లవ భావాలు ‘వెలుగురేఖలు’ కధల సంపుటిలోని నాలుగవ కధ ‘నిరీక్షణ’ లో వినండి.

కధలు నచ్చితే వాసవదత్త రమణ ఛానల్ కి subscribe చేయండి.like చేయండి. share చేయండి.మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ కాలమ్ లో తప్పక తెలియచేయండి.

youtube లో ‘అంతరాలు’, ‘స్వాగతం’ కధల సంపుటాలోని పాతిక కధలకు పైగా పోస్ట్ చేసిన నా ఆడియో కధలను విని ఆదరిస్తున్న మీ అందరకు మనఃపూర్వక కృతగ్జ్యతలు.

Smt K.Vasavadatta Ramana

Story & Drama Writer

TV Interviewer,AIR Graded Artist

General Secretary,

Sri Datta Cultural Organisation

MIG 471,First Floor,

Sri Sai Venkata Ramana Nilayam

Road No 3, KPHB Colony

Hyderabad-500 072


Data Processing Officer,
Telangana Beverages Corporation ltd.

Undertaking of Government of Telangana

Hyderabad-500 001

Blog: vasavadattaramana.blogspot.com

          sridattaorg.blogspot.com

 Cell:       97044 44760 

Leave a Reply

%d bloggers like this: