ఫిబ్రవరి 18, 2021

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం at 10:19 ఉద. by వసుంధర

మేమిక్కడ కాలిఫోర్నియా నుంచి, తెలుగుభాషా సేవలో, మా వంతు ప్రయత్నంగా సిరికోన భారతి అని ఒక పత్రిక తెస్తున్నాం. దాన్నీ, రచయితలకుద్దేశించిన ప్రకటనను దిగువ పెడుతున్నాను. దయతో స్థానిక తెలుగు భాషాభిమానులకు తెలుప ప్రార్థన.

Leave a Reply

%d bloggers like this: