ఫిబ్రవరి 27, 2021

అంతర్జాలంలో హరికథాగానం

Posted in కళారంగం, సంగీత సమాచారం, సాహితీ సమాచారం at 7:24 సా. by వసుంధర

“తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక “( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం – అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం ) పదవ సమావేశం  ఆదివారం – ఫిబ్రవరి 28, 2021(భారత కాలమానం – 8:30 PM; అమెరికా – 7:00AM PST; 9:00AM CST; 10:00 AM EST) “తెలుగు సాహిత్య వినీలాకాశంలో .. హరికథాప్రాభావం” భక్త పోతన సాహిత్య వైభవం (హరికథాగానం)కథకులు: వాచస్పతి డా. ముప్పవరపు వేంకట సింహచాలశాస్త్రి గారు డి.లిట్, తిరుపతి అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.   ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు: 1. TANA TV Channel – in YuppTV2. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw4. Mana TV & TV5 USA5. TVAsia Telugu  మిగిలిన వివరాలకు: www.tana.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: