మార్చి 6, 2021

నెల నెలా వెన్నెల

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 6:51 సా. by వసుంధర

Ln. Wr. Kolluru is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: X-Ray Literary Cultural and Service Organisation

నెల నెలా వెన్నెల
కవిత అంశం:
చైతన్య గీతిక

Time: 7th March, 6 pm onwards, Sunday

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82511441888?pwd=dTJoeVpzbVlQMVlIK0ZsblRFMjhPZz09

Meeting ID: 825 1144 1888
Passcode: X-ray

Leave a Reply

%d bloggers like this: