మార్చి 15, 2021

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in కథల పోటీలు, పుస్తకాలు, మన కథకులు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 2:27 సా. by వసుంధర

అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి

కవి యాకూబ్

ప్రపంచ కవితా దినోత్సవం; రచనలకు ఆహ్వానం

కవితలకు ఆహ్వానం; కవిత్వధోరణులపై సదస్సు; తంగేడు కథల పోటీ

కన్యాశుల్కం రీవిజిటెడ్- 1

గజల్ సమీక్షణమ్ 23

పుస్తక ప్రపంచం

Leave a Reply

%d bloggers like this: