మార్చి 22, 2021

రచనలకు ఆహ్వానం: పరిమళ

Posted in మన పత్రికలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 11:29 ఉద. by వసుంధర

1 వ్యాఖ్య »

  1. పి. రాజేంద్రప్రసాద్ said,

    ఈ పత్రిక ‘E’ పత్రికా? లేక ఏ పత్రికో తెలియచెయ్యకపోతే ఎలా? నలుగురూ మన రచనను చూడాలనే కోరిక లేని రచయిత(త్రు) లు ఉంటారా? పత్రిక వివరాలు పూర్తిగా తెలిస్తేనే రచనలు పంపాలా వద్దా అనే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: