వసుంధర అక్షరజాలం

100 రోజులు 100 కథలు

టెలిగ్రామ్ గ్రూప్
మిత్రులారా … రెండవ తరగతి లోపు చిన్నారులకు మంచి కథలు అందించడం కోసం. వందరోజులు వందకథలు అనే టెలిగ్రామ్ గ్రూపు నాలుగు వేలమంది సభ్యులతో నడుస్తూ ఉంది. మీరు ఇందులో సభ్యులుగా చేరడంతో పాటు చిన్న పిల్లలు ఉన్న మీ స్నేహితులను కూడా సభ్యులుగా చేర్చండి. ఇది only admin గ్రూపు. నేను తప్ప ఎవరూ post చేసే వీలుండదు. రోజూ రెండు కథలు సంయుక్త అక్షరాలు లేకుండా పిల్లలు సొంతంగా చదువుకునేలా సులభ శైలిలో వస్తాయి. వీటితో బాటు ఒత్తులు సంయుక్త అక్షరాలు లేని గేయాలు ,బొమ్మలతో సామెతలు , పొడుపుకథలు వస్తుంటాయి. విద్యార్థులకు , ప్రాథమిక తరగతులు బోధించే ఉపాధ్యాయులకు ఈ గ్రూప్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది – మీ – డా.ఎం.హరికిషన్ – కర్నూలు – 9441032212.

లింక్ ఓపెన్ కాకపోతే నాకు మెసేజ్ చేయండి.

Exit mobile version