ఏప్రిల్ 2, 2021

బాల సాహిత్య రచయితల డైరెక్టరీ

Posted in మన కథకులు, సాహితీ సమాచారం at 8:41 సా. by kailash

బాల సాహిత్య రచయితలు కు విజ్ఞప్తి
నేను , N K Babu, (ఎడిటర్, నాని పిల్లల మాసపత్రిక. విజయనగరం 535002).
బాల సాహిత్య రచయితల చిరునామా ల తో ఓ డైరెక్టరీ ని ప్రచురించాలని సంకల్పించాము మీ చిరునామా లు 9440343479 కు వాట్సప్ లో పంపించగలరు,

Leave a Reply

%d bloggers like this: