ఏప్రిల్ 8, 2021

పరిచయం: ఎమ్మెలాడి

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 12:42 సా. by వసుంధర

వాట్సాప్ బృందం హాస్యానందం సౌజన్యంతో

నాకు నాలుగు మాటలువ్రాసే అవకాశమిచ్చిన పద్యకావ్యం
ఎమ్మెలాడి
రూ.60/-
ప్రముఖ కవి/పండితులు
శ్రీకాశిరాజు లక్ష్మీనారాయణ గారి రచప
చిరునామా/ప్రతులకు
శ్రీమతి కె.సరోజిని
డి.నం.7-27
జాబిల్లి హాస్పటిల్ ప్రక్కన
పోరంకి-521137
కృష్ణాజిల్లా(ఆం.ప్ర)
సెల్:9494769293


పరిచయవాక్యాలు చదివి
కవిని ఒక సారి పలుకరిస్తారుకదూ!
—-కిలపర్తి దాలినాయుడు

Leave a Reply

%d bloggers like this: