ఏప్రిల్ 13, 2021

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

Posted in జన గళం, ముఖాముఖీ, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:29 సా. by వసుంధర

ప్రభుత్వంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ప్రజలెన్నుకున్న నాయకులందరూ ప్రజాప్రతినిధులు. వారు పరస్పరం నిందించుకుంటే, వారినెన్నుకున్న ప్రజల్ని అవమానించడమే!
ప్రస్తుతం వరగర్వితులైన రాక్షసుల్ని మరిపిస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవాలంటే- ముందు మనలోని రాక్షసాంశ స్థానంలో దైవత్వాన్ని నింపాలి కదా!
ప్రత్యర్థుల నామస్మరణే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్న హిరణ్యకశిపుడు, కంసుడు, దుర్యోధనుడు మనకి ఆదర్శం కాకూడదు.
కొత్త సంవత్సరంలో ప్రజానాయకులందరూ, ప్రత్యర్థిని కాక ప్రజాసేవనే స్మరిస్తూ, దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెడతారని ఆశిద్దాం.

అందరికీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: