వసుంధర అక్షరజాలం

రెండు ఉగాది వెబ్ సంచికలు

  1. సహరి

అందరికీ శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
నూతన సంవత్సర కానుకగా ఈ వారం సహరి మీకు ఉచితంగా అందచేస్తున్నాము. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లంకెలో సహరి చదవండి. మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చెయ్యండి.

http://guest.sahari.in/1617892600/09-04-2021/

2. కథామంజరి

ఈ క్రింద ఇచ్చిన లంకెలో కథామంజరి చదవండి

www.kathamanjari.in/files/ugadi.pdf

Exit mobile version