ఏప్రిల్ 13, 2021

విశాఖ సంస్కృతి 2021 ఆన్‍లైన్లో

Posted in మన పత్రికలు at 12:23 సా. by వసుంధర

క్రమం తప్పకుండా మార్కెట్లో విడుదలవుతున్న మంచి పత్రికల్లో విశాఖ సంస్కృతి ఒకటి.

ఏప్రిల్ సంచిక ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉంది. 2020లో సంచికలు కావలసినవారు మాకు గానీ, పత్రికకు కానీ వ్రాసి తెప్పించుకోవచ్చును.

Leave a Reply

%d bloggers like this: