ఏప్రిల్ 25, 2021

కరోనా ఎక్కడ ఎలా

Posted in ఆరోగ్యం, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:38 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

ప్రపంచ పటంలో ఏ దేశం మీద వేలు పెడితే …ఆదేశంలోని కరోనా కేసులు ఎన్ని నమోదయ్యాయి
చూపిస్తుంది.

covidvisualizer.com

               

Leave a Reply

%d bloggers like this: