మే 9, 2021

ప్రియమైన సరసి సరసంగా…

Posted in చిత్రజాలం at 11:23 ఉద. by kailash

ప్రియమైన సరసి సరసంగా…
మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో హృద్యమైన అంశాల్ని మృదువుగా స్పృశిస్తూ గిలిగింతలు పెట్టే వ్యంగ్య చిత్రకారుల్లో నేటి అగ్రగణ్యుడు సరసి. ఇటీవల వారి వ్యంగ్యరేఖలు తరచుగా వాట్‍సాప్ బృందాల్లో అలరిస్తున్నాయి.

హాస్యానందం వాట్‍సాప్ బృందంలోంచి…

Leave a Reply

%d bloggers like this: