మే 19, 2021

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 4:16 సా. by వసుంధర

;నివేదన’గా కవిత్వం పిలుపుతో

కన్యాశుల్కం రీవిజిటెడ్-10

నేనే ప్రాంతపు తెలుగు రచయితను?

Leave a Reply

%d bloggers like this: