జూన్ 6, 2021

శ్రీ కారా మాస్టారి సంస్మరణ సభ

Posted in మన కథకులు, సాహితీ సమాచారం at 3:31 సా. by వసుంధర

రంజని తెలుగు సాహితీ సమితి

కీర్తి శేషులు శ్రీ కారా మాస్టా రి సంస్మరణ సభ

రంజని తెలుగు సాహితీ సమితి ఆధ్వర్యంలో
ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు
కీ.శే. కాళీపట్నం రామారావు గారి సంస్మరణ సభను గూగుల్ మీట్ లో ఏర్పాటు చేయటమైనది.To join the meeting on Google Meet, click this link:
https://meet.google.com/hwb-wejz-gck

Or open Meet and enter this code: hwb-wejz-gck

Leave a Reply

%d bloggers like this: