జూన్ 9, 2021

23 శతకాలు ఒకేచోట

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 10:26 ఉద. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం రంజని మిత్రులు సౌజన్యంతో

శతకములు సంబంధ 23 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో. ఈ క్రింది లింక్స్ పై క్లిక్ చేసి Read/Download చేసుకోగలరు

వేమన శతకము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-1

కాళహస్తీశ్వర శతకము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-2

సుమతి శతకం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-3

కుమార శతకము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-4

కుమారి శతకం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-5

దాశరధి శతకము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-6

భర్త్రుహరి సుభాషితము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-7

వేమన శతకము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-8

భాస్కర శతకం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-9

పుణ్య గానము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-10

భర్త్రుహరి సుభాషితము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-11

శతక త్రయము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-12

శతకాల్లో రత్నాలు http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-13

దాశరథి శతకము-కంచెర్ల గోపన్న-రామదాసు http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-14

కృష్ణ శతకం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-15

దశావతారను శతకము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-16

కృష్ణ శతకం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-17

కలివర్తన దర్పణం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-18

ఆంధ్ర నాయక శతకం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-19

మదాంద్ర నాయక శతకము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-20

మారుతి శతకం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-21

మూక పంచశతి కటాక్ష శతకం http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-22

నరసింహ శతకము http://www.freegurukul.org/g/Shathakam-23

To get this type of messages daily, join in WhatsApp group by below link
http://www.freegurukul.org/join

Leave a Reply

%d bloggers like this: