జూన్ 15, 2021

మహాభారతం ఆన్‍లైన్లో

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 11:54 ఉద. by వసుంధర

తెలుగు ప్రజలకు నన్నయ్య, తిక్కన, ఎర్రన్న రచించిన మహాభారతాన్ని.. 18 పర్వాలను వ్యాఖ్యానింపజెసి 15 పుస్తకాలుగా టీటీడీ ఉచితంగా అందిస్తుంది. ఈ అవకాన్ని ఉపయోగించుకుని అందరు డౌన్లోడ్ చేస్కోండి. తప్పక షేర్ చేయగలరు .
Volume 15 : https://goo.gl/y1wxkM
Volume 14 : https://goo.gl/iAkUrz
Volume 13 : https://goo.gl/njjE5U
Volume 12 : https://goo.gl/5m1zJE
Volume 11 : https://goo.gl/Voj64N
Volume 10 : https://goo.gl/1Lqfc7
Volume 09 : https://goo.gl/9K4f6H
Volume 08 : https://goo.gl/LUpHNC
Volume 07 : https://goo.gl/JX9yHx
Volume 06 : https://goo.gl/2ScqtP
Volume 05 : https://goo.gl/SNr1Mr
Volume 04 : https://goo.gl/fmvLum
Volume 03 : https://goo.gl/b2rrba
Volume 02 : https://goo.gl/fCMn9u
Volume 01 : https://goo.gl/Q6o2a3

Leave a Reply

%d bloggers like this: