జూన్ 22, 2021

తానా ప్రపంచ సాహిత్యవేదిక

Posted in సాహితీ సమాచారం at 6:42 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహిత్య సమాచారకలశం సౌజన్యంతో

“తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక “
( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం – అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం )

ఆదివారం – జూన్ 27, 2021
(భారత కాలమానం – 8:30 PM; అమెరికా – 8:00AM PST; 10:00AM CST; 11:00 AM EST)

ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రేతర విశ్వవిద్యాలయాలలో
“తెలుగు భాష, సాహిత్య, పరిశోధనా వికాసం” మరియు
“సాహితీవేత్తల జీవితాల్లో హాస్యం”

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.

ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు:

  1. TANA TV Channel – in YuppTV
  2. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org
  3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw
  4. http://www.youtube.com/tvasiatelugu
  5. http://www.youtube.com/manatv

మిగిలిన వివరాలకు: http://www.tana.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: