జూన్ 29, 2021

ఒక విఫల యత్నం

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 1:02 సా. by వసుంధర

తిలక్ కవిత్వంపై కొప్పర్తి వ్యాసాన్ని గతంలో ప్రచురించాం. దానికి స్పందన ఇది:

Leave a Reply

%d bloggers like this: