జూలై 13, 2021

తెలుగుతనం తెలుగుధనం

Posted in భాషానందం, సాహితీ సమాచారం at 6:19 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహిత్య సమాచార కలశం సౌజన్యంతో

“తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక “
( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం – అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం )

ఆదివారం – జులై 25, 2021
(భారత కాలమానం – 8:30 PM; అమెరికా – 8:00AM PST; 10:00AM CST; 11:00 AM EST)

తెలుగుతనం తెలుగుధనం
“పాట – పద్యం – పేరడి- ప్రశ్న”- శ్రీ జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు గారు
“మాట తీరు” – డా. ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ గారు
“కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ విధి విధానాలు” – డా. కృతివెంటి శ్రీనివాసరావు గారు

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.

ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు:

  1. TANA TV Channel – in YuppTV
  2. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org
  3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw
  4. http://www.youtube.com/tvasiatelugu
  5. http://www.youtube.com/manatv

మిగిలిన వివరాలకు: http://www.tana.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: