జూలై 25, 2021

తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక

Posted in భాషానందం, సాహితీ సమాచారం at 10:20 ఉద. by వసుంధర

“తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక “
( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం – అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం ) ఆదివారం – జులై 25, 2021(భారత కాలమానం – 8:30 PM; అమెరికా – 8:00AM PST; 10:00AM CST; 11:00 AM EST) తెలుగుతనం – తెలుగుధనం
“పాట – పద్యం – పేరడి- ప్రశ్న”- శ్రీ జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు గారు“మాట తీరు” – డా. ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ గారు“కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ విధి విధానాలు” – డా. కృతివెంటి శ్రీనివాసరావు గారు అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.   ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు: 1. TANA TV Channel – in YuppTV2. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw4. www.youtube.com/tvasiatelugu5. www.youtube.com/manatv
మిగిలిన వివరాలకు: www.tana.org
—————————————– 
డా. ప్రసాద్ తోటకూర తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక డాలస్, టెక్సాస్, అమెరికా చరవాణి: 817-300-4747
www.prasadthotakura.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: