జూలై 30, 2021

తెలుగు భాష/చరిత్ర పుస్తకాలు ఉచితంగా

Posted in భాషానందం at 11:40 ఉద. by వసుంధర

*తెలుగు భాష/తెలుగు చరిత్ర సంబంధ 23  పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో. ఈ క్రింది లింక్స్ పై క్లిక్ చేసి Read/Download చేసుకోగలరు*————————————————తెలుగు భాషా చరిత్ర www.freegurukul.org/g/Telugu-1
ఆంధ్ర భాషా వికాసము www.freegurukul.org/g/Telugu-2
తెలుగు కోర్స్ www.freegurukul.org/g/Telugu-3
భాషాశాస్త్ర మూల సూత్రాలు www.freegurukul.org/g/Telugu-4
బాష www.freegurukul.org/g/Telugu-5
తెలుగు వాక్యం www.freegurukul.org/g/Telugu-6
చక్కని తెలుగు వ్రాయడం ఎలా www.freegurukul.org/g/Telugu-7
ద్రావిడ భాషా పరిశీలనము-2 www.freegurukul.org/g/Telugu-8
ముప్పది రోజులలో తెలుగు www.freegurukul.org/g/Telugu-9
వ్యవహారిక భాషా వికాసం www.freegurukul.org/g/Telugu-10
సామాన్య భాషా శాస్త్రం www.freegurukul.org/g/Telugu-11
భాషా చారిత్రిక వ్యాసావళి www.freegurukul.org/g/Telugu-12
తెలుగు భాషా భోదన ప్రణాళిక www.freegurukul.org/g/Telugu-13
పరమ లఘు మంజూష www.freegurukul.org/g/Telugu-14
ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము www.freegurukul.org/g/Telugu-15
మన భాష www.freegurukul.org/g/Telugu-16
మాతృ భాషా భోదన www.freegurukul.org/g/Telugu-17
ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర www.freegurukul.org/g/Telugu-18
ఆంధ్ర బాషా వికాసం www.freegurukul.org/g/Telugu-19
ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము-1,2 www.freegurukul.org/g/Telugu-20
అధికార భాష – తెలుగు చరిత్ర www.freegurukul.org/g/Telugu-21
భారతీయ సాహిత్య సంకలనము www.freegurukul.org/g/Telugu-22
అధికార భాష తీరుతెన్నులు www.freegurukul.org/g/Telugu-23
ఇటువంటి ప్రేరణ, స్ఫూర్తినిచ్చే సందేశాలను ప్రతి రోజు పొందుటకు:Telegram Channel లో join అగుటకు  https://t.me/freegurukulWhatsapp Group లో join అగుటకు  www.freegurukul.org/join

Leave a Reply

%d bloggers like this: