ఆగస్ట్ 9, 2021

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 6:10 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సౌజన్యంతో

కరుణశ్రీ కవితా వై ‘జయంతి

రచయితలంతా అంతే, నాతో సహా

కన్యాశుల్కం రీవిజిటెడ్- 22

Leave a Reply

%d bloggers like this: