సెప్టెంబర్ 6, 2021

తెలంగాణా భాషా దినోత్సవ వేడుకలు

Posted in భాషానందం, సాహితీ సమాచారం at 3:30 సా. by వసుంధర

“తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక “

( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం – అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం ) 

ప్రజా కవిశ్రీ కాళోజీ నారాయణరావు గారి జయంతి (సెప్టెంబర్ 9) సందర్భంగా

“తెలంగాణా భాషా దినోత్సవ వేడుకలు”

గురువారం, సెప్టెంబర్ 9, 2021(భారత కాలమానం – 7:30 PM;

అమెరికా – 7:00AM PST; 9:00AM CST; 10:00 AM EST) 

“తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో సరికొత్త కోణం”

లబ్ద ప్రతిష్ఠులైన  సాహితీవేత్తల జీవన ప్రస్థానాన్ని వారి కుటుంబ సభ్యులే ఆవిష్కరించే అపూర్వ ఘట్టం     

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.  

 ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు: 

1. TANA TV Channel – in YuppTV

2. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org

3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw

4. www.youtube.com/tvasiatelugu

5. www.youtube.com/manatv  

మిగిలిన వివరాలకు: www.tana.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: