సెప్టెంబర్ 16, 2021

కథల మాస్టారి స్మారక కథల పోటీ

Posted in కథల పోటీలు at 7:05 సా. by వసుంధర

శ్రీ రచన శాయి సౌజన్యంతో

[కథలు పంపించడానికి క్రింది ప్రకటనలో ఇచ్చిన ఈ మెయిల్ ఐడి లో gmail కి బదులు yahoo అని ఉండాలి. కొత్త ఈమెయిల్ ఐడి: kvsprasad1960@yahoo.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: