సెప్టెంబర్ 30, 2021

కెనడా- అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదస్సు- 2021

Posted in సాహితీ సమాచారం at 12:22 సా. by వసుంధర

తెలుగు తల్లి, కెనడా సౌజన్యంతో

సాహిత్య సదస్సు 2-day Event: 9 am -7 pm (US EST); 6:30 pm – 4:30 am (India IST)

September 25, 2021
YouTube: https://bit.ly/3zcq0O1

September 26, 2021
YouTube: https://bit.ly/3mjgLYS

FaceBook (Both days): https://bit.ly/3lN0yt7

Circulate this message widely to celebrate TELUGU and to spread JOY

ధన్యవాదములు

ఎడిటర్, 

తెలుగు తల్లి కెనడా 

www.telugutalli.ca

Leave a Reply

%d bloggers like this: