అక్టోబర్ 4, 2021

శరణ కుమార లింబాళెః పరిచయం

Posted in రచనాజాలం, సాంఘికం-రాజకీయాలు, సాహితీ సమాచారం at 12:28 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

రచయిత ఏ అంశంపైనయినా వ్రాయవచ్చు. అంశానిబట్టి ఆ రచయితను వర్గీకరిస్తే- రచనావ్యాసంగం కూడా కుల, వర్ణ, వర్గ, జాతి మయమై పోతుంది. సాహిత్యం ఈ వర్గీకరణనుంహచి బయటపడాలని కోరుకుంటూ- ఒక మహారచయిత మనోభావాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాంః

Leave a Reply

%d bloggers like this: