అక్టోబర్ 16, 2021

మీరు చదవాలని…..

Posted in మన పత్రికలు at 1:08 సా. by వసుంధర

ఆయా పత్రికల సౌజన్యంతో

  1. విజయ దశమి శుభాకాంక్షలతో మీ చైతన్యం సంకల్పబలం దశాబ్ది ఉత్సవ ప్రత్యేక సంచిక
    మీ ముందుంది. ఈ ప్రత్యేక సంచికను ఆదరించి , sabscribe చేస్తారు కదూ!…ఎడిటర్ శాంతి.
    https://youtu.be/oQ6PNYXJ4Vk
  2. విశాఖసంస్కృతి అక్టోబర్ 2021

కథామంజరి అక్టోబర్ 2021

Leave a Reply

%d bloggers like this: