అక్టోబర్ 23, 2021

అభినందన సభ

Posted in కథల పోటీలు at 4:11 సా. by వసుంధర

శ్రీ మక్కెన రామసుబ్బయ్య ఫౌండేషన్ విజయవాడ మరియు సాహితీ కిరణం మాసపత్రిక హైదరాబాద్ వారి సహకారంతో  అక్టోబర్ 2 తేదీ 20 21 న జూమ్ వేదిక పై నిర్వహించబడిన సింగిల్ పేజీ కథల పోటీ విజేతల అభినందన సభను ఈ లింకు ద్వారా వీక్షించగలరుhttps://www.youtube.com/watch?v=6TdiVd17Bg

yours sincerely drmakkena sreenu 

Leave a Reply

%d bloggers like this: