అక్టోబర్ 25, 2021

కథ చెబుతాను ఊఁ కొడతారా

Posted in కథాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 4:02 సా. by వసుంధర

https://youtu.be/vH-YW2Lhu_w
ఉనికి కథ
9 of 15
( ఒక స్త్రీ జీవన పోరాటం )
ఒంటరినక్షత్రం కథల సంపుటి

శ్రీమతి కామరాజుగడ్డ వాసవదత్త రమణ
కథ,నవల,నాటక రచయిత్రి
టీవీ పరిచయకర్త,రేడియో గ్రేడెడ్ కళాకారిణి Cell:9704444760
sridattaorg@gmail.com

https://www.youtube.com/c/VasavadattaRamanaKamarajugadda/videos

Leave a Reply

%d bloggers like this: