నవంబర్ 2, 2021

కార్టూన్ పోటీలు- హాస్యానందం

Posted in కార్టూన్ల పోటీ at 12:05 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం హాస్యానందం సౌజన్యంతో

మీరు మామూలుగా మీ చక్కని కార్టూన్లు హాస్యానందంకి ప్రతినెలా 20 వ తారీఖులోగా ప్రచురణార్ధం పంపించితే చాలు..మీకు వరించవచ్చు ఏదో ఒక బహుమతి..
1) శ్రీ కెవివి సత్యన్నారాయణగారి బహుమతి రూ1000/-
2) శ్రీ ఏవియమ్ గారి బహుమతి రూ.1000/-
3) శ్రీ కావూరి శ్రీనివాస్ (సూరత్) గారి బహుమతి రూ 1000/-
4) శ్రీ జె యస్ ఆర్ గారి బహుమతి రూ 500/-
5) శ్రీ సుందరేశయ్య మరియు సత్యవతిగారి బహుమతి రూ 500/-
ఆలోచించి మంచి ఐడియాతో ప్రతినెలా వేసి పంపండి..
hasyanandam.mag@gmail.com కి మాత్రం పంపండి.


కేప్షన్ లెస్ కార్టూన్లను ప్రత్యేకంగా ప్రతినెలా 15వ తేదీలోగా హాస్యానందంకి పంపండి.. quitefun.hasyanandam@gmail.com

6) శ్రీ టి ఆర్ బాబు గారి బహుమతులు 3 x రూ 200/-
7) శ్రీ నాగిశెట్టిగారి బహుమతులు 3 x రూ 200/-


ప్రత్యేక అవార్డు


8)ప్రతినెలా శ్రీమతి వాగ్దేవి జ్ఞాపకార్ధం అవార్డు రూ 1000/-

లాల్ వైజాగు
2-11-2021

Leave a Reply

%d bloggers like this: