నవంబర్ 3, 2021

రచయితలకు పోటీల సూచిక

Posted in ఇతర పోటీలు, కథల పోటీలు, కవితల పోటీలు, కార్టూన్ల పోటీ, సాహితీ సమాచారం at 11:48 ఉద. by వసుంధర

రానున్న పోటీల (ముఖ్యంగా కథలకు సంబంధించి) వివరాలకు లంకెలు ఇస్తున్నాం.

చివరి తేదీ నవంబర్ 05 2021 కథల పోటీః సాహితీవనం

చివరి తేదీ నవంబర్ 2021 కథలు, కవితల పోటీః షార్ వాణి

చివరి తేదీ నవంబర్ 12 2021 వ్యాసరచన పోటీః గోల్కొండ మహోత్సవ్

చివరి తేదీ నవంబర్ 14, 2021 పిల్లలకు కథల పోటీలుః బాల బాట | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 14, 2021 కార్టూన్లు, మినీకవితల పోటీః చక్కెర ‘కేళి’

చివరి తేదీ నవంబర్ 15 2021 కార్టూన్ల పోటీః హాస్యానందం

చివరి తేదీ నవంబర్ 15 2021 బతుకమ్మ కథల పోటీః నమస్తే తెలంగాణ

చివరి తేదీ నవంబర్ 15 2021 కథల పోటీలుః భవానీ సాహిత్య వేదిక

చివరి తేదీ నవంబర్ 20, 2021 కథానికల పోటీ

చివరి తేదీ నవంబర్ 30, 2021 నవలల పోటీః సహరి | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 30. 2021 సింగిల్ పేజీ కథల పోటీలుః సాహితీకిరణం | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 30. 2021 సంక్రాంతి కథల పోటీః సాహితీకిరణం

చివరి తేదీ నవంబర్ 30, 2021 నవలల పోటీః సారంగ | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 30. 2021 జాతీయస్థాయి బాలల కథల పోటీ

చివరి తేదీ నవంబర్ 30. 2021 కథల పోటీః లోగిలి

చివరి తేదీ నవంబర్ 30 2021 నవరస కథల పోటీ

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 1, 2021 కథలకు ఆహ్వానం

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 31, 2021 నవలల పోటీః సాహో

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 15, 2022 నవలల పోటీః ఆటా | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ మార్చి 1, 2022 నవలల పోటీః సాహితీ సిరికోన

Leave a Reply

%d bloggers like this: