నవంబర్ 18, 2021

సోమేపల్లి కథల పోటీ ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు at 4:45 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

13వ సోమేపల్లి జాతీయస్థాయి చిన్నకథల పోటీ ఫలితాలకోసం లంకెః

Leave a Reply

%d bloggers like this: